„MEDITON” SZPITALA PULSMED SZKOLENIA KSIĄŻKI O NAS KONTAKT

27-28 września 2018

Zapraszamy na stronę Konferencji TUTAJ

GŁÓWNE TEMATY

Zaburzenia słuchu
Zaburzenia układu równowagi
Zaburzenia głosu i mowy
Choroby nosa, gardła, uszu i krtani
Problemy laryngologii dziecięcej
Choroby nowotworowe
Postępy w chirurgii

W PROGRAMIE

Sesje plenarne
Sesje doniesień oryginalnych
Warsztaty (foniatryczne i audiologiczne)
Wystawa medyczna

ORGANIZATORZY

Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
Redakcja kwartalnika „Otorynolaryngologia - przegląd kliniczny”
Polskie Towarzystwo Audiologiczne i Foniatryczne www.ptaf.pl

PRZEWODNICZĄCA KOMITETU NAUKOWEGO

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Klinika Audiologii i Foniatrii, Instytut Medycyny Pracy