HOME SZKOLENIA KSIĄŻKI O NAS KONTAKT

Od poniedziałku do piątku w godz.: 14:00–17:00
CENTRUM „MEDITON” Łódź, ul. Zgierska 69 Specjalistyczne Gabinety Lekarskie Pagamed Rejestracja: tel: 516 234 779, (42)636 35 18, (42) 663 02 10

BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

VNG (videonystagmografia) – badanie błędnika wykonywane w diagnostyce zawrotów głowy [Opis]
Videolaryngostroboskopia – ocena funkcji krtani w świetle stroboskopowym z zapisem filmowym; badania przeprowadzane w chorobach narządu głosu
Diagnostyka zaburzeń rozumienia mowy u dzieci
Badania audiometryczne słuchu
Kompleksowa diagnostyka zawrotów głowy

REHABILITACJA:

zawrotów głowy i zaburzeń równowagi (prowadzona przez rehabilitanta medycznego)
zaburzeń głosu i mowy (prowadzona przez logopedę we współpracy z foniatrą)
szumów usznych (prowadzona przez lekarza audiologa)
zaburzeń rozumienia mowy (prowadzona przez neurologopedę we współpracy z lekarzem audiologiem)

SPECJALIŚCI:

Prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
– specjalista otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu, szumów usznych i zawrotów głowy.
Dr hab. med. Ewa Zamysłowska-Szmytke, prof. IMP
– specjalista rehabilitacji medycznej, medycyny pracy i chorób wewnętrznych.
Diagnostyka, leczenie i rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi; profilaktyczne badania do pracy, badania kierowców.
Dr med. Joanna Majak
– specjalista otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu głosu i słuchu, oraz zaburzeń słuchu i mowy u dzieci.
Lek. med. Urszula Owczarek
– specjalista otorynolaryngologii, otolaryngologii dziecięcej, audiologii i foniatrii.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń narządu głosu i słuchu, problemy laryngologiczne u dzieci.
Lek. med. Piotr Kotyło
– specjalista otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.
Diagnostyka i leczenie zaburzeń słuchu i szumów usznych.
Mgr Marzena Walkowiak
– specjalista logopedii i neurologopedii.
Rehabilitacja zaburzeń słuchu, mowy i języka u dzieci.

P U L S M E D