PROGRAM

Czwartek, 15 X 2020

16:00 – 16:05

Otwarcie Konferencji – Witamy w wirtualnej Łodzi!

16:05 – 16:40

Goście specjalni konferencji:

 • Immunoterapia alergenowa w Europie
  Prof. Marek Jutel - Prezydent Europejskiej Akademii Alergii i Immunologii Klinicznej (EAACI)
 • Problemy alergologii w Polsce 2020
  Prof. Karina Jahnz-Różyk - Konsultant Krajowy w dziedzinie alergologii

16:45 – 17:45

Sesja I

Indywidualizacja leczenia chorób alergicznych – czy nadszedł czas na endotypowanie?

 • Astma oskrzelowa
  Prof. Marcin Moniuszko (Białystok)
 • Przewlekłe zapalenia zatok i nieżyt alergiczny nosa
  Prof. Maciej Chałubiński (Łódź)
 • Endotypy atopowego zapalenia skóry
  Prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

17:45 – 18:15

Wizyty na wirtualnych wystawach firmowych

18:15 – 19:15

Sesja II

Okrągły stół - sesja dyskusyjna
​Wczesne wprowadzanie alergizujących pokarmów – jak i kiedy to robić?
– debata trwa nadal...
Moderator: Prof. Marek Kulus (Warszawa)

 • Wprowadzanie do diety mleka
  Prof. Aneta Krogulska (Bydgoszcz)
 • Wprowadzanie do diety jajek i innych pokarmów
  Prof. Marcin Kurowski (Łódź)
 • Wprowadzanie do diety orzeszków ziemnych
  Prof. Zbigniew Bartuzi (Bydgoszcz)
 • Dyskusja okrągłego stołu

19:15 – 19:45

Gorący temat

COVID-19 a astma i choroby alergiczne
Prof. Marek Sanak (Kraków)


Piątek, 16 X 2020

7:30 – 8:15

Warsztaty (równoległe)

 • W1 – Diagnostyka molekularna (komponentowa) w alergologii
 • W2 – Nowe protokoły doustnej próby prowokacji pokarmowej
  Prof. Aneta Krogulska (Bydgoszcz), Prof. Marcin Kurowski (Łódź)

8:30 – 9:30

Sesja III

Nowości w diagnostyce i leczeniu wrodzonego obrzęku naczynioruchowego
Moderator: Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

 • Nowości w diagnostyce i leczeniu wrodzonego obrzęku naczynioruchowego (HAE)
  Dr hab. Grzegorz Porębski (Kraków)
 • Leczenie zapobiegawcze w HAE - nowe perspektywy
  Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk (Warszawa)
 • Dyskusja

Sesja sponsorowana przez firmę Takeda.

9:30 – 09:35

Przerwa

9:35 – 10:05

Gorący Temat

Astma źle kontrolowana – optymalne strategie postępowania
Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)


Sesja organizowana w ramach grantu szkoleniowego przyznanego przez firmę Alvogen.

10:05 – 10:30

Wizyty na wirtualnych wystawach firmowych

10:30 – 11:45

Sesja IV

Terapie spersonalizowane w astmie

 • Wziewne strategie leczenia astmy oskrzelowej – co nowego w 2020 roku?
  Prof. Piotr Kuna (Łódź)
 • Astma ciężka: alergiczna czy eozynofilowa? – jak prawidłowo rozpoznać fenotyp?
  Dr Izabela Kupryś – Lipińska (Łódź)
 • Astma ciężka: alergiczna czy eozynofilowa? - jak leczyć efektywnie? – przypadek kliniczny
  Dr Aleksandra Kucharczyk (Warszawa)
 • Dyskusja

Sesja firmy Novartis.

11:45 – 11:50

Przerwa

11:50 – 12:50

Sesja V

Nadwrażliwość na leki w praktyce - studium przypadków

 • Anafilaksja po pseudoefedrynie
  Dr Iwona Poziomkowska-Gęsicka (Szczecin)
 • Rzadka reakcja skórna po amoksycylinie
  Dr hab. Joanna Glück (Katowice)
 • Nadwrażliwość na NLPZ
  Dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)

12:50 – 12:55

Przerwa

12:55 – 13:40

Sesja VI

Czy testy molekularne są niezbędne w diagnostyce alergii?
– sesja pro i contra
Moderator: Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

 • Czy testy molekularne są niezbędne w diagnostyce alergii? - Pro
  Dr n. med. Łukasz Błażowski (Rabka-Zdrój)
 • Czy testy molekularne są niezbędne w diagnostyce alergii? - Contra
  Prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)

13:40 – 14:30

Przerwa obiadowa / Wizyty na wirtualnych wystawach firmowych

14:30 – 15:30

Sesja VII

Astma ciężka eozynofilowa – nowe opcje lecznicze

 • Patogeneza astmy eozynofilowej
  Prof. Maciej Kupczyk (Łódź)
 • Mepolizumab – skuteczność i bezpieczeńswo w leczeniu astmy
  Dr n. med. Aleksandra Kucharczyk (Warszawa)
 • Dyskusja – z udziałem pacjenta

Sesja organizowana w ramach grantu szkoleniowego przyznanego przez firmę GSK.

15:30 – 15:35

Przerwa

15:35 – 16:05

Gorący Temat

Wrodzony obrzęk naczynioruchowy – kiedy umiejętność samodzielnego podania leku może uratować życie?
Dr n. med. Marcin Stobiecki (Kraków)


Sesja organizowana w ramach grantu szkoleniowego przyznanego przez firmę CSL Behring.

16:05 – 16:10

Przerwa

16:10 – 16:40

Gorący Temat

Nowoczesna diagnostyka alergii z wykorzystaniem ilościowego oznaczania IgE– korzyści ekonomiczne, opisy przypadków
Routine tools for precise quantitative IgE determination in modern allergy diagnosis offers economic benefits, case reports
Esben Eller, PhD (Department of Dermatology and Allergy Center, Odense)


Sesja sponsorowana przez firmę HVD.

16:40 – 17:00

Wizyty na wirtualnych wystawach firmowych

17:00 – 18:00

Sesja VIII

Leczenie antyeozynofilowe z perspektywy immunologa, klinicysty i praktyka

 • Leczenie biologiczne ciężkiej astmy z perspektywy immunologa i klinicysty
  Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław), Prof. Paweł Majak (Łódź)
 • Pierwsze doświadczenia z terapii benralizumabem w programie lekowym
  Dr n. med. Andrzej Dąbrowski (Warszawa)

Sesja organizowana w ramach grantu szkoleniowego przyznanego przez firmę Astra Zeneca.

18:00 – 18:05

Przerwa

18:05 – 19:15

Sesja IX

Jak modyfikować środowisko, aby zapobiec alergii?

 • Środowisko wiejskie i jego mikrobiom a prewencja alergii
  Prof. Barbara Sozańska (Wrocław)
 • Zanieczyszczenie powietrza, smog a rozwój atopii u osób nieuczulonych
  Prof. Ewa Czarnobilska (Kraków)
 • Alergie, astma i trzy wydarzenia, które na przestrzeni stulecia wywołały epidemię
  Prof. Andrzej Fal (Warszawa)
 • Zanieczyszczenia pomieszczeń mieszkalnych a rozwój alergii
  Dr Ewa Pisarczyk-Bogacka (Wrocław)

19:15 – 19:20

Przerwa

19:20 – 20:30

Sesja X

Nowe wyzwania w postępowaniu z dzieckiem z alergią

 • Leczenie astmy u dzieci w kontekście zaleceń GINA2020
  Prof. Marek Kulus (Warszawa)
 • Dziecko z alergią na jad owadów
  Prof. Ewa Cichocka-Jarosz (Kraków)
 • Zespół alergii na alfa-gal -znaczenie obecności swoistych przeciwciał
  Prof. Krzysztof Buczyłko (Łódź)
 • Diagnostyczne znaczenie eozynofili krwi obwodowej u dzieci
  Prof. Anna Bręborowicz (Poznań)


Sobota, 17 X 2020

8:00 – 8:45

Warsztaty (równoległe)

 • W3 – Postępowanie z pacjentem uczulonym na antybiotyk - lek alternatywny czy desensytyzacja?
  Prof. Henryk Mazurek (Rabka-Zdrój), dr Aleksandra Wardzyńska (Łódź)

 • W4 – Modyfikacje schematów i warianty prowadzenia immunoterapii alergenowej w warunkach nie zawsze standardowych
  Prof. Krzysztof Kowal (Białystok), Prof. Marek Niedoszytko (Gdańsk)

Warsztat sponsorowany przez firmę Stallergenes.

9:00 – 10:00

Sesja XI

Nadwrażliwość na leki - jakim specjalistom alergolog może być pomocny?

 • Nadwrażliwość na chemioterapeutyki i leki przeciwwymiotne (onkologia)
  Dr hab. Joanna Glück (Katowice)
 • Nadwrażliwość na aspirynę (kardiologia)
  Prof. Grażyna Bochenek (Kraków)
 • Premedykacja farmakologiczna w nadwrażliwości na jodowe środki kontrastowe i gadolinę? (radiologia)
  Prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)

Sesja pod patronatem Sekcji Nadwrażliwości na Leki PTA.

10:00 – 10:15

Wizyty na wirtualnych wystawach firmowych

10:15– 11:15

Sesja XII

Nowe leki biologiczne są skuteczne nie tylko w astmie
Moderator: Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)

 • Astma i alergie jako choroby ogólnoustrojowe – czy możemy myśleć o leczeniu systemowym?
  Prof. Marek L. Kowalski (Łódź)
 • Nowe wytyczne postępowania w atopowym zapaleniu skóry
  Prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (Poznań)

Sesja organizowana w ramach grantu szkoleniowego przyznanego przez firmę Sanofi Genzyme.

11:15 – 11:30

Wizyty na wirtualnych wystawach firmowych

11:30 – 12:30

Sesja XIII

Immunoterapia alergenowa – w poszukiwaniu pełnej skuteczności

 • Przydatność diagnostyki molekularnej w kwalifikacji do immunoterapii
  Prof. Marek Niedoszytko (Gdańsk)
 • Jak przewidzieć i ocenić skuteczność ITA ?- w poszukiwaniu biomarkerów
  Prof. Radosław Gawlik(Katowice)
 • Czy terapia biologiczna zastąpi immunoterapię alergenową?
  Prof. Barbara Rogala (Katowice)

12:30 – 12:35

Przerwa

12:35 – 13:45

Sesja XIV

Postępowanie w alergii – leczyć miejscowo czy systemowo?

 • Alergiczny nieżyt nosa
  Prof. Andrzej Bożek (Katowice)
 • Alergiczne zapalenie spojówek
  Dr Anna Groblewska (Łódź)
 • Pokrzywka przewlekła - lek antyhistaminowy, który i dla kogo?
  Prof. Joanna Narbutt (Łódź)
 • Anafilaksja - jak doraźnie zabezpieczyć chorego po pierwszej reakcji?
  Prof. Jerzy Kruszewski (Warszawa)

13:45

Zakończenie konferencji

2020 Copyright by MEDITON. All right reserved.